Avís legal

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, el Complex municipal de Piscines l’informa a tots els usuaris que les dades facilitades a el Complex al moment de donar-se d’alta i totes aquelles que es generin a partir del moment en que hom ha esdevingut usuari de el Complex seran incorporades en un fitxer creat sota la responsabilitat de el Complex Municipal de Piscines de Sant Feliu amb la finalitat de gestionar la seva relació amb el Complex, per enviar informació mitjançant correu postal o electrònic, dur a terme la gestió comptable, administrativa i de facturació i enviar informació comercial sobre els productes i serveis de el Complex.

L’usuari pot exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i si escau, oposició, al tractament de les seves dades de caràcter personal, en els termes i condicions previstos en la LOPD.

Per exercitar aquests drets i per a qualsevol aclariment, es pot dirigir per escrit a: el Complex Municipal de Piscines de Sant Feliu (carrer Verge de Montserrat núm 2 de Sant Feliu de Llobregat- 08980-).