L’activitat laboral és actualment a la que més hores es dediquen de la jornada diària, com podem aconseguir que el lloc de feina es converteixi en el vehicle per promoure un estil de vida més saludable?

L’activitat laboral és actualment a la que més hores es dediquen de la jornada diària, si a més aquesta és habitualment sedentària, o requereix d’un gran esforç físic o que implica molt estrès, cal compensar-les amb exercicis saludables per evitar lesions i baixes laborals. La combinació de fer esport al mateix lloc de treball suposaria reduir temps pel personal treballador, milloraria la seva salut i tot plegat redundaria en la mateixa empresa gràcies a la reducció de baixes laborals, a una millora del clima, rebaixa de tensions i estrès, sinergia d’equips i persones i finalment en la satisfacció al client al qual serveixen.

Però els resultats dels estudis ens mostren justament el contrari, la pràctica esportiva no arriba a la mitjana recomanada pels experts, com podem aconseguir que el lloc de feina es converteixi en el vehicle per promoure un estil de vida més saludable?

Activitat física, salut i empresa a la resta d’Europa

L’Eurobaròmetre de l’activitat física indica que la nació més esportista a Europa, amb un 70% de la ciutadania fent esport un cop per setmana, i el 51%, entre dues i tres vegades per setmana, és Suècia, motiu pel qual han vist positivament que determinades empreses públiques i privades hagin convertit l’activitat esportiva en una obligació laboral. Li segueixen Finlándia i Dinamarca que practiquen activitat física o esport amb més regularitat.

La resta d’Europa comença a fer passes en aquell sentit, per la via de la responsabilitat social corporativa o per la via de reducció dels riscos laborals. En alguns casos amb centres esportius dins les seves oficines com el Banc Santander o Google i d’altres amb polítiques d’incentivació com Liberty Seguros que paga al seu personal treballador el quilometratge que facin amb la bicicleta o Endesa que finança part de l’activitat esportiva dels seus treballadors.

Espanya encara ho mira de reüll, però no es troba aliena. Fa uns anys el Consejo Superior de Deportes va realitzar un estudi sobre els beneficis a les empreses, treballadors/ores i societat, de la implantació d’un programa d’activitats físiques. L’exemple va ser el grup Mahou-San Miguel amb uns resultats més que demostrats, i força interessants.

Conceptualització a la nostra cultura

Els estudis ens posen la clau en el temps, la manca de temps és el principal motiu per a no adquirir hàbits més actius i saludables.

Els estudis també desvetllen que tothom és conscient dels efectes beneficiosos de l’activitat física per a la salut, malgrat això és poca la pràctica i s’apunta a alguns conceptes erronis com ara:

 • Només l’activitat física esgotadora té efectes profitosos per a la salut.
 • Fraccionar el temps total d’activitat física al llarg de diverses sessions al llarg del dia, no és beneficiós.

En realitat, és més important el volum total d’exercici que la intensitat; la quantitat global d’activitat física es pot obtenir amb sessions curtes repartides al llarg del dia fent activitats variades. Però cal ser constant.

I a les empreses?

A més dels imperatius legals de la Llei de prevenció de riscs laborals, gestionar la salut del personal treballador des d’un enfocament integral i integrat en la política d’empresa esdevé, avui en dia, un actiu més del comte de resultats:

 • La disminució dels costs associats a baixes mèdiques.
 • La disminució de l’absentisme
 • La millora de la productivitat
 • La repercussió sobre els hàbits del personal treballador.
 • La fidelització d’aquests treballadors i fixació de talent.
 • La millora de la imatge corporativa amb una projecció positiva cap a clients,

són beneficis gens menyspreables, si a més totes aquestes millores redunden sobre l’atenció al client, és un error no incorporar, en l’empresa, polítiques que cuidin de la salut del seu personal.

Comencem amb coses simples: 10 activitats per fer de l’empresa un espai més saludable

 1. Fes ús de les escales. I si n’hi ha moltes, combina-les amb l’ascensor.
 2. Fes activitats dreta; com ara parlar per telèfon, arxivar documents, fotocòpies, etc.
 3. Si tens els companys a prop, no els truquis, visita’ls.
 4. Fes reunions de treball actives: dretes o caminant.
 5. Si a la feina t’ofereixen activitats físiques, no perdis l’oportunitat, qui guanya és la teva salut.
 6. Substitueix les teves pauses per a caminar, el cafè el pots prendre passejant.
 7. Quan portis més de dues hores assegut, canvia la posició, estira les cames o els braços, en definitiva mou-te.
 8. Un ordinador encarcara i fixa. Gira les espatlles o estira el coll.
 9. Contrau els músculs de l’esquena i l’abdomen mentre estàs assegut a l’oficina o al transport públic.
 10. Adopta una postura més ergonòmica. I demana a les persones expertes segons el teu lloc de treball.